Số định danh cá nhân là gì

Trang chủ > Tài liệu > Số định danh cá nhân là gì

Thế nào là số định danh cá nhân?

Số định danh cá nhân (PII) viết tắt của Personally Identifiable Information là một loại dữ liệu xác định danh tính duy nhất của một cá nhân. PII có thể được sử dụng để xác định một cá nhân, liên hệ hoặc định vị họ.

Một số ví dụ về PII bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Số an sinh xã hội
 • Số hộ chiếu
 • Số thẻ tín dụng
 • Mật khẩu

PII thường được thu thập bởi các tổ chức để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm cho khách hàng. Ví dụ, một ngân hàng cần thu thập thông tin PII của khách hàng để mở tài khoản ngân hàng. Một cửa hàng bán lẻ cần thu thập thông tin PII của khách hàng để xử lý thanh toán.

PII là một tài sản quý giá và cần được bảo vệ. Các tổ chức cần áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào PII.

Ý nghĩa của số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân (SĐTCĐ) là một dãy số duy nhất được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, từ khi sinh ra đến khi mất. SĐTCĐ có vai trò quan trọng trong việc xác định danh tính của công dân, phục vụ cho các mục đích quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Cụ thể, SĐTCĐ có các ý nghĩa sau:

 • Định danh cá nhân: SĐTCĐ là một mã số duy nhất, không trùng lặp với bất kỳ cá nhân nào khác, được sử dụng để xác định danh tính của công dân. SĐTCĐ có thể được sử dụng để xác minh danh tính của công dân trong các giao dịch hành chính, kinh tế, xã hội,…
 • Quản lý hành chính nhà nước: SĐTCĐ được sử dụng để quản lý hành chính nhà nước về công dân, bao gồm: đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, cấp thẻ bảo hiểm y tế,…
 • Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân: SĐTCĐ được sử dụng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, bao gồm: quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội,…

Ý nghĩa của số định danh cá nhân

Tại Việt Nam, SĐTCĐ được quy định tại Điều 13 của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Theo quy định này, SĐTCĐ là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

 • 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh.
 • 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân.
 • 2 chữ số tiếp là mã năm sinh của công dân.
 • 6 số cuối là số ngẫu nhiên.

Ví dụ, số SĐTCĐ 079215000001 là của một công dân nam, sinh năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.

SĐTCĐ là một dữ liệu quan trọng và cần được bảo vệ. Các tổ chức, cá nhân khi thu thập, sử dụng SĐTCĐ cần thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ SĐTCĐ.

Nguồn: pbgdpl.haiphong.gov.vn/Cong-tac-PBGDPL/So-dinh-danh-ca-nhan-79444.html

Số định danh cá nhân có phải số Căn cước công dân?

Số định danh cá nhân (SĐTCĐ) là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

 • 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng ký khai sinh.
 • 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân.
 • 2 chữ số tiếp là mã năm sinh của công dân.
 • 6 số cuối là số ngẫu nhiên.

Số định danh cá nhân có phải số Căn cước công dân?

Số Căn cước công dân (CCCD) là dãy số tự nhiên gồm 12 số, được in trên thẻ Căn cước công dân.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014, số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Như vậy, số định danh cá nhân và số Căn cước công dân là một và giống nhau.

Số định danh cá nhân có bắt buộc không?

Số định danh cá nhân là bắt buộc đối với tất cả công dân Việt Nam, từ khi sinh ra đến khi mất.

Theo quy định tại Điều 13 Luật Căn cước công dân 2014, số định danh cá nhân là một dãy số tự nhiên gồm 12 số, được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, từ khi sinh ra đến khi mất.

Số định danh cá nhân có vai trò quan trọng trong việc xác định danh tính của công dân, phục vụ cho các mục đích quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Do đó, số định danh cá nhân là một thông tin cá nhân quan trọng và cần được bảo vệ. Các tổ chức, cá nhân khi thu thập, sử dụng số định danh cá nhân cần thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ số định danh cá nhân.

>>>> Xem thêm: Biển số xe định danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *