Lời mở đầu

Trong môi trường kinh tế hiện nay, khi mà các quan hệ hàng hóa tiền tệ ngày
càng mở rộng và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra
những hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng và chất lượng tốt mà còn phải tiêu thụ
được những sản phẩm dịch vụ đó một cách nhanh nhất để thu hồi vốn sớm,
tạo vòng quay của vốn nhanh nhất để kích thích bản thân các doanh nghiệp
và nền kinh tế. Cùng với sự phát triển này, với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế
quản lý kinh tế, hệ thống Kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý
Kinh tế- Tài chính đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển, góp
phần tích cực vào việc quản lý tài chính của doanh nghiệp nói chung và nâng
cao hiệu quả quản lý quá trình tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
Sau thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại (TNHH TM )Minh Tuấn em càng thấy rõ hơn tầm quan trọng
của công tác kế toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
TNHH TM nói chung các doanh nghiệp nói riêng. Trong đó kế toán tiêu thụ
và xác định kết quả tiêu thụ là công tác quan trọng giúp doanh nghiệp nắm
vững thông tin về thi trường, từ đó giúp doanh nghiệp tổ chức tốt hơn mạng
lưới tiêu thụ, đạt được mục tiêu lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh
của mình. Nhận thấy tầm quan trọng đó, sau quá trình học tập ở nhà trường
và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS-TS Lương Trọng Yêm , em
đã chọn đề tài “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty
TNHH Thương mại Minh Tuấn ”cho bài luận năn tốt nghiệp của mình.
Bài luận văn gồm 3 chương:

Chương I: Những lý luận cơ bản về Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại

Chương II: Thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại
công ty TNHH TM Minh Tuấn

Chương III: Nhận xét đánh giá và một số đề xuất về tổ chức kế toán tiêu
thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Minh tuấn


Do thời gian thực tập không nhiều, còn hạn chế về thực tiễn nên bài luận văn
không tránh khỏi thiếu sót, vì vậy em mong được sự giúp đỡ, góp ý của thầy
cô trong khoa và các cô chú trong ban quản lý, nhân viên kế toán của công ty
để em có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn cho việc nghiên cứu thêm sau này.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo , nhân viên phòng kế toán công ty và
đặc biệt là thầy giáo GS-TS Lương Trọng Yêm đã tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ em trong suốt thời gian thực tập cũng như viết bài báo cáo này

Link download:http://www.mediafire.com/?3c5menbwbbv5dmm

Mã tài liệu: 1F45

>>>>>>>>xem Giá tài liệu + Hướng dẫn lấy Password để download tài liệu<<<<<<<<<


Mua cá kho làng Vũ Đại tại: www.amthuccotruyen.com
Mua rượu đào tiên tại: www.ruoudaotien.net


"Nếu gặp khó khăn khi download, xin vui lòng liên hệ nghiepbtcoltech@gmail.com hoặc nick yahoo refresh525 để được hỗ trợ"
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php