Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp

· Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp

· Chương 3: Các phương tiện giao tiếp

· Chương 4: Phong cách giao tiếp

· Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

· Chương 6: Giao tiếp trực tiếp

· Chương 7: Thương lượng

· Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại

· Chương 9: Giao tiếp qua thư tín

· Chương 10: Giao tiếp văn phòng

· Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

link download :
http://www.mediafire.com/?gm7r3gta44b1c6q

Mã tài liệu: ZF100
>>>>>>>>xem Giá tài liệu + Hướng dẫn lấy Password để download tài liệu<<<<<<<<<
Nếu gặp khó khăn khi download tài liệu, xin vui lòng liên hệ email: Nghiepbtcoltech@gmail.com hoặc nick yahoo: refresh525
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Tra cuu password download tai day: http://downloadtailieu.net/danhsach.php
Find password here: http://downloadtailieu.net/danhsach.php